Het probleem is kansenongelijkheid, niet inkomensongelijkheid

Gisteren nam ik deel aan het rondetafelgesprek dat de Stichting Gerrit Kreveld organiseerde over ‘Kapitalisme’. Deze organisatie wil het sociaal-democratisch gedachtegoed ondersteunen. De ruim 20 deelnemers uit onder meer universtiteiten, denkgroepen en vakbonden kwamen dan ook voornamelijk uit ‘links-economische’ hoek.

De kritiek op het kapitalisme was niet ver weg. Het is een kritiek die ik niet deel, integendeel: volgens mij is de huidige economische crisis geen maatschappelijke cesuur, zoals sommigen het graag willen zien. Uiteraard moet de vrije markt regels hebben, maar dat is iets wat bijvoorbeeld Paul De Grauwe al in januari 2007, in tempore non suspecto,  zei op een gespreksavond van Liberales.

Wat me echter telkens weer opvalt in maatschappelijke discussies is hoe weinig aandacht er gegeven wordt aan wat volgens mij één van de grote problemen is in onze maatschappij, namelijk het gebrek aan sociale mobiliteit door een gebrek aan gelijke kansen. Men spreekt wel veel en graag over het reduceren van inkomensongelijkheid, maar veel te weinig over het reduceren van de kansenongelijkheid.  En ook tijdens dit rondetafelgesprek viel me dit weer op. Nochtans doen we het wat betreft inkomensongelijkheid heel goed, in tegenstelling tot de kansenongelijkheid (zie vorige post voor data).

De laatste 10-15 jaar is er een heel onderzoeksdomein ontstaan over het verhogen van kansen voor kinderen uit de onderklasse. De bekendste onderzoeker is wellicht James Heckman, een arbeidseconoom van de Chicago-universiteit en Nobelprijswinnaar voor zijn werk in de econometrie, zeg maar de meet-kunde van economen. Deze onderzoeker wilde nagaan op welke manier je het meest efficiënt de vaardigheden van weinig geschoolde werknemers kon verhogen. Hij stelde immers vast dat in de VS de kloof tussen het aanbod van vaardigheden en de vraag ernaar alsmaar groter werd.

Niet zo’n gek onderwerp voor een arbeidseconoom. Maar zijn resultaat was onverwacht. Het waren immers niet de concrete on-the-job-trainingen, bijscholingen en opleidingen voor volwassenen die de beste resultaten opleverden. Niet dat deze initiatieven nutteloos waren, maar ze kosten meer dan ze opbrengen. Uit zijn onderzoek bleek dat hoe vroeger je begint te remediëren, hoe meer het oplevert. En het beste rendement (ja, het blijft een econoom) krijg je als je investeert in kansarme gezinnen met zeer jonge kinderen.

De onderstaande grafiek vat het onderzoek van Heckman en anderen perfect samen. De grafiek komt uit een presentatie van het Hiva. Het geeft het rendementsverloop van investeringen in kansrijke en kansarme kinderen volgens de leeftijd van het kind waarop de investering gedaan wordt. Als kinderen heel jong zijn (0 tot 3 jaar) is investeren in kansarme kinderen duidelijk efficiënter dan te investeren in kansrijke kinderen. De efficiëntie van de investeringen daalt voor beide categorieën van kinderen, maar daalt sneller voor kansarme kinderen. Op de leeftijd van ongeveer 8 jaar is het efficiënter om in kansrijke kinderen te investeren.

Bron: Hiva

De reden is dat de leercapaciteit van het kind de efficiëntie bepaalt van de investeringen in dat kind. De leercapaciteit kan echter het gemakkelijkst op jonge leeftijd verhoogd worden. Een kansarm kind heeft gemiddeld gezien een lagere leercapaciteit. Als je daar dan vroeg genoeg in investeert, dan zullen latere investeringen beter renderen. Dat moet je dus eerst doen. Echter, als je dat niet doet en het kind is 8 jaar of ouder, dan kost het je veel moeite om de leercapaciteit nog te verhogen. Op dat moment kan je beter, vanuit efficiëntie-oogpunt, investeren in kinderen die wel voldoende leercapaciteit hebben. Kansrijke kinderen dus.

Dit onderzoek is nu al een hele tijd gekend. Maar helaas, ik denk niet dat er veel mensen aan de rondetafel waren gisteren die dergelijk onderzoek kennen. Meer nog, er waren maar twee deelnemers die refereerden naar de grote noodzaak om kansarme gezinnen met zeer jonge kinderen meer en beter te ondersteunen: ikzelf en Sara De Mulder, niet toevallig ook kernlid van Liberales.

Mijn vraag is dan: hoe kan je over sociale ongelijkheid praten als je dergelijk onderzoek niet kent? Het moet toch voor iedereen duidelijk zijn dat het in België niet (meer) gaat over inkomensongelijkheid, maar over kansenongelijkheid. En dat kan enkel efficiënt aangepakt worden als je veel meer investeert in de ondersteuning van kansarme gezinnen als de kinderen zeer jong zijn. En dat is niet alleen rechtvaardig, het brengt de maatschappij ook nog eens op. En toch, toch lijkt dit maar niet door te dringen.

De Vlaamse regering heeft onlangs wel beslist om 1 miljoen euro uit te trekken voor 22 projecten inzake ondersteuning van kansarme gezinnen. De aanpak vind ik op zich niet slecht, namelijk het selecteren van veel projecten. Maar dat moet dan wetenschappelijk begeleid en opgevolgd worden (liefst met randomized control trials) om na te gaan welke aanpak in ons land het beste werkt. En er is heel wat wetenschappelijke expertise om dergelijke onderzoeksopdrachten uit te voeren. Ik heb het Hiva al vernoemd, maar ook prof. Erwin Ooghe van de KULeuven heeft bijvoorbeeld al interessant onderzoek gedaan naar de effectiviteit van het decreet gelijke onderwijskansen.

Maar het lijkt alsof deze wetenschappelijke evidentie helemaal niet opgepikt wordt. Niet op politiek niveau. Ook te weinig binnen Open VLD (ik ben nochtans van mening dat er zonder sociale mobiliteit geen liberalisme kan zijn). En dus ook niet in het zogenaamde linkse intellectuele middenveld. Iedereen gaat er blijkbaar (impliciet) vanuit dat talent wel bovendrijft. Maar talent drijft niet boven, het heeft ondersteuning nodig om tot ontwikkeling te komen, zeker bij kinderen uit de onderklasse. En als de ouders die ondersteuning niet of onvoldoende (kunnen) geven, dan is het de verantwoordelijkheid van de overheid om dat zoveel mogelijk te doen. En dat kan dus zelfs meer maatschappelijke baten opleveren dan het ons kost. Waar wachten we dan nog op?

2 thoughts on “Het probleem is kansenongelijkheid, niet inkomensongelijkheid

 1. Permalink  ⋅ Reply

  sara de mulder

  November 22, 2012 at 2:40pm

  Er lijkt inderdaad iets grondig mis te zijn met het effectieve gebruik van gekende onderzoeksresultaten. In de gesprekken nadien kwam dit opnieuw bovendrijven. Iedere oplossing, iedere suggestie, iedere referentie naar een project dat wel zijn rendabiliteit bewezen heeft, werd zeer snel afgeblokt, net door die mensen die er het meeste om vroegen. Ik vond het onnoemelijk frustrerend. “Geef ons geangageerde academici, geef ons onderzoeksresultaten, wij staan alleen.” Na een nacht slecht slapen ben ik tot de hopelijk verkeerde vaststelling gekomen, dat men helemaal geen oplossingen wil. De mensen van de vakbond noch de groene ridders. Men lijkt te willen zeuren over hoe slecht het gaat, maar is men bereid de achterban warm te maken voor alternatieve vormen van pakweg landbouw, of krijgt men dit niet “verkocht”? Wil men echt maatregelen doorvoeren om de economie te verduurzamen of vindt men al die projecten van aquacultuur, daktuinen maar ook particuliere gassilo’s, thuiswerk, etc; wel leuk maar kosten ze teveel moeite en raken die opnieuw ‘niet verkocht’ aan de achterban? Of ligt het echte probleem bij die mensen die het moeten verkopen. Zijn zij zelf bereid de kinderopvangstructuren te herzien, hun onderwijsmethodiek aan te passen, de kwaliteit van de lerarenopleiding te verhogen, hun onnodige bureaucratische controlestructuren af te schaffen, hun resource managment te reduceren tot normale proporties, hun auto aan de kant te laten en de fiets te nemen?
  Ik betwijfel dit ten zeerste.
  Ik was blij dat er eentje begreep dat de roep naar meer evaluatiegesprekken enkel zal stoppen als je ze zelf niet voert en er gewoon voor zorgt dat je dienst goed werkt. Al is het dan een vastbenoemde econoom en heeft die makkelijk praten.
  Een samenleving wijzigt pas als je degelijk onderbouwde ideeën op tafel legt, die de grote meerderheid misschien niet onmiddellijk slikt, maar die op termijn de beste resultaten zullen opleveren en die ook effectief doorvoert.
  Die ideeën zijn er wel degelijk en ze komen voort uit wetenschappelijk onderzoek of simpele boeren die het eens anders wilden doen.
  Het is alleen nog zaaks het aan de achterban te verkopen en ja dat is nu eenmaal de plicht van diegene die aan het hoofd staan, dat kost moeite tijd en kritiek levert het zeker op. Het is echter aan de eindmeet dat de prijzen worden verdeeld en niet onderweg.

  • Permalink  ⋅ Reply

   Rudi Dierick

   December 27, 2012 at 12:04pm

   Degelijke analyse en puike suggesties. Daar kunnen er zeer velen nog een pak van leren. Gelieve me van verdere publicaties op de hoogte te houden.

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.