Transfers in eengemaakt Duitsland veel hoger ingeschat dan in België

Naar aanleiding de val van de Muur 25 jaar geleden, publiceerde de Tijd een artikel over de economische evolutie in het voormalige Oost-Duitsland. Daarin werd vermeld dat Oost-Duitsland naar schatting 1600 tot 2000 miljard euro ontving om West-Duitsland bij te benen. Als je het midden van de schatting neemt, 1800 miljard euro, dan is dat gemiddeld 72 miljard euro per jaar gedurende 25 jaar.

Dat kan je vergelijken met de zogenaamde transfers binnen België van Vlamingen naar Franstaligen. Vorig jaar stelde N-VA dat deze transfers 7,9 miljard euro bedroegen in 2010 (ik blogde er hier over). Die transfers lijken op het eerste gezicht van dezelfde grootte-orde als je rekening houdt met het bevolkingsaantal van België (11 miljoen) en Duitsland (+/- 80 miljoen).

Als je de transfer per persoon beschouwt ziet het plaatje er anders uit. Toen Duitsland herenigd werd, waren er ongeveer 63 West-Duitsers en 17 miljoen Oost-Duitsers. Er zijn momenteel ongeveer 6,6 miljoen Vlamingen en 4,4 Franstaligen. Als je de geldstromen per persoon berekend, dan krijg je onderstaande figuur. Let wel, dit zijn schattingen voor verschillende periodes: de Duitse cijfers als gemiddelde over 25 jaar, de Belgische enkel geldig voor 2010.

De grootte-orde is echter duidelijk: de West-Duitser betaalde gedurende 25 jaar gemiddeld ongeveer evenveel als de Vlaming in 2010: respectievelijk 1142 en 1197 euro. De Oost-Duitser ontving echter 4235 euro per jaar, tegenover 1795 euro voor de Franstalige, of 2,3 keer meer.

[Dat zegt overigens niets over de aard van de transfers; in België zijn de transfers grotendeels het gevolg van interpersoonlijke solidariteit: een rijke, gezonde Waal zal netto bijdragen; een arme, zieke Vlaming zal netto ontvangen, zonder onderscheid.]

transfersBEvsDL

Volgens The Economist is Oost-Duitsland nu op het niveau van de economische achtergestelde gebieden in Spanje, Italië en … België. Anderzijds zijn de verschillen tussen Oost en West-Duitsland kleiner geworden dan de verschillen binnen de twee landsdelen. Een beetje zoals in België dus, waar Waals-Brabant en Brussel het economisch beter doen dan bijvoorbeeld Limburg.

 

2 thoughts on “Transfers in eengemaakt Duitsland veel hoger ingeschat dan in België

 1. Permalink  ⋅ Reply

  Paul

  November 16, 2014 at 10:19am

  De vraag van x miljard is gewoon, hebben transfers sowieso zin ?

  ALs transferts betekenen dat je rendabel investeert in infrastructuur, wegvervoer, onderwijs, gezondheidszorg, dan zijn dat volgens mij geen transferts, maar investeringen in een gebied die toelaten om het gebied op langere termijn economisch te ontplooien.

  Als transferts zijn: inkomens subsidies om mensen daar luilekker te laten overleven zonder beschaamd te moeten zijn dat ze daar anders aan een hongerloon moeten overleven, dan denk ik dat we verkeerd bezig zijn. We kunnen eenvoudiger die mensen dan vertellen als ze meer willen verdienen (en ik gebruik echt het woord verdienen, dat wil zeggen je krijgt een loon als je gaat werken) dat je beter verhuist naar een zone waar er meer werk is.

  Het transfert model betekent dat je als het ware Polen liever betaalt om werkloos te zijn in hun land, dan dat je Polen zou betalen om hier te komen werken.

 2. Permalink  ⋅ Reply

  Yves

  December 18, 2014 at 3:40pm

  Jij zit in categorie 4: http://www.doorbraak.be/nl/nieuws/hoe-relativeer-je-de-transfers. De transfers bedragen bijna 12 miljard euro als je alle kanalen meerekent. Bovendien is ‘België’ geen land maar veeleer een unie van twee landen. De voornaamste om niet te zeggen enige reden van bestaan voor die unie (vs bvb. de UN of de EU) is (afgezien van pure emotioneel-‘nationalistische’ ‘argumenten’) (1) gigantische transfers van het ene land naar het andere, chronisch-socialistische land (of zoals delmotte ooit letterlijk zei: zonder sociale zekerheid hoeft belgie niet meer voor ons) en (2) meer politieke macht voor links (waaronder ook liberaal-links) in het ene land (via het centrale niveau). Als die macht dan toch in het gedrang komt, zoals nu het geval is, hoor je ‘intellectuelen’ overal plots uitkramen dat de ‘democratie’ niet stopt bij de stembus, en komen de ‘stoottroepen’ op straat. De rest, mijn beste liberales voorzitter, is ‘cheap’ (en/of een even goedkope want opportunistische kwestie van reputatie opbouw en carrière bevordering).

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.