Breaking News: “Bart De Wever vindt België topland”

Begin februari was er de rel rond de homo-T-shirt: Bart De Wever had in De Standaard gezegd dat een Antwerpse ambtenaar geen homo-T-shirt mag dragen achter het loket omwille van de neutraliteit.

Joël De Ceulaer, de journalist die De Wever had geïnterviewd voor de reeks over ideologie, verdedigde zijn keuze om deze uitspraak uit het lange interview uit te lichten en op de voorpagina van de weekendeditie te zetten door te stellen dat de uitspraak van Bart De Wever nieuws was. Tom Naegels, de ombudsman van dezelfde krant, had een andere mening.

Je kan dus discussiëren of de uitspraak over de homo-T-shirt nieuws is of niet. Maar wat volgens mij veel minder discutabel is, is het feit dat in het interview er iets stond van véél grotere nieuwswaarde (maar wellicht met minder commotie-waarde, niet te verwarren met nieuws-waarde).

Even teruggaan naar december 2010, toen er nog geen federale regering was (zou er maar een jaar later komen). Bart De Wever noemt België in een interview met het Duiste weekblad Der Spiegel de “zieke man van Europa”. Vertaald, zegt hij dit:

“Als het mogelijk zou zijn om de nu noodzakelijke hervormingen in een Belgische staat op het goede spoor te zetten, zou ik dat niet verhinderen. Maar dat is niet mogelijk,” zegt De Wever in het interview. “De Walen, vooral de socialisten als sterkste partij, blokkeren alle zinvolle hervormingen. Geld mag geen infuus zijn, zoals drugs voor een junkie”.

Door dat alles valt het land volgens De Wever uiteen. “Na eindeloze politieke twisten is België de zieke man van Europa,” luidt het.

(eigen onderlijning)

Een straffe uitspraak die ook heel wat reactie uitlokte. Bart De Wever nuanceerde vervolgens enigszins door in een interview met het Journaal op VRT te verwijzen naar Duitsland in 2003 (toen de “zieke man van Europa”) om te stellen dat België nu indezelfde positie zit als Duitsland toen en dezelfde hervormingen nodig heeft als Duitsland toen heeft doorgevoerd.

Groot zou dan ook het nieuws moeten zijn als diezelfde Bart De Wever in het inteview van februari ll. het omgekeerde zegt. Joël De Ceulaer legt hem het volgende voor:

U zegt vaak dat we Noord-Europese belastingen betalen voor Zuid-Europese dienstverlening. Maar België is wel een van de beste landen ter wereld om te wonen, zegt The Economist.

(De Ceulaer verwijst allicht naar dit artikel van The Economist, waar België hoog in de ranking staat (plaats 15) en ironisch genoeg net boven Duitsland (plaats 16))

De Wever antwoordt het volgende:

En als ik pleit voor hervormingen, is het net om dat in stand te kunnen houden. Het riedeltje dat het hier toch zo goed is, doet mij denken aan mijn vader. Toen hij terminaal ziek was, bleef hij elke dag zeggen: ik weet wat ik heb, ik weet niet wat ik krijg. Hij koesterde de levenskwaliteit die hij nog had, maar kwijnde wel almaar verder weg.’

(eigen onderlijning)

Geen tegenspraak van Bart De Wever wat de uitspraak betreft dat België “een van de beste landen ter wereld om te wonen” is, zelfs geen nuancering van deze stelling. Meer nog, De Wever wil het huidige niveau net in stand kunnen houden. Ben ik nu echt de enige die dit van enorme nieuwswaarde vind?

Voor alle duidelijkheid nog eens recapituleren:

1. In december 2010 vergelijkt De Wever het hedendaagse België met het Duitsland van 2003 dat toen de “zieke man van Europa” werd genoemd. Duitsland deed het niet goed en had hervormingen nodig om beter te worden. En volgens de Bart De Wever van eind 2010 was België anno 2010 “de zieke man van Europa” en had België dezelfde hervormingen nodig als Duitsland in 2003 om beter te worden.

2. Twee jaar en twee maanden later erkent Bart De Wever dat België één van de beste landen ter wereld is om in te wonen en dat hij hervormingen wil om dat zo te houden.

Ik zeg niet dat punt 1 onlogisch is, noch dat punt 2 onlogisch is. Maar ze kunnen niet beiden juist zijn (ik ben trouwens van mening dat punt 2 juist is en punt 1 totaal fout). Bart De Wever is dus van positie veranderd, meer bepaald wat betreft  de kwaliteit van België. Nee, we zijn Griekenland (plaats 34) niet, zelfs niet Frankrijk (plaats 26). We behoren bij de (sub)top van de wereld en we hebben hervormingen nodig om dat te behouden. Een stelling waarmee heel wat Belgen akkoord zullen zijn.

Het had een heel ander debat kunnen geweest zijn indien de interviewer van dienst meer naar de nieuwswaarde van het interview had gekeken, en minder naar de commotiewaarde.

Dat moest er even uit. Ja, ook nog na zes weken. Slow blogging…

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.