De Belgische overheidsuitgaven vergeleken

Geert Noels, de bekende Vlaamse econoom, zette voorbije zondag onderstaande boodschap op zijn Twitter

De kern vh B probleem uitgelegd in jaarverslag vd NBB: sinds 2001 stegen de primaire uitgaven overheid met 7,5% vh BBPpic.twitter.com/b6OcWFfe

En de volgende figuur:
pic.twitter.com/b6OcWFfe
Primaire overheidsuitgaven zijn uitgaven zonder de intrestbetalingen die de overheid moet doen op zijn overheidsschuld. Het is een maat om te kijken hoeveel een regering uitgeeft, zonder de last uit het verleden (=overheidsschuld) mee te rekenen. De redenering is dat de huidige regering niet kan afgerekend worden op de goede of slechte prestatie van de regeringen uit het verleden.
Dat maakt de primaire overheidsuitgaven een goede indicator. Alleen, is dit werkelijk “de kern van het probleem van België”? Hieronder de grafiek met dezelfde gegevens (2011 is een schatting), maar ook voor onze buurlanden en voor de drie Scandinavische landen die lid zijn van de EU. Hieruit blijkt dat _alle_ beschouwde landen een stijging kennen van de primaire uitgaven, en dat dit vooral te wijten is aan de crisis.
Misschien is de stijging van de primaire uitgaven wel “de kern van het probleem van België”, maar dan is dat niet typisch voor België.
Trouwens, de primaire uitgaven in Frankrijk liggen bijna 5% van het BBP hoger dan in België; en Nederland en UK komen aardig in de buurt van België. Enkel Duitsland heeft de primaire uitgaven kunnen beperken.
En om het belang van de indicator te nuanceren, hieronder een vergelijking van de primaire uitgaven van België met die van de PIIGS-landen (Portugal, Ierland, Italië, Griekenland en Spanje). Landen die in (zware) problemen zitten…

Leave a Reply

Your email will not be published. Name and Email fields are required.